Dokonalé vystupování

Bondovský image zdaleka není jen o vzhledu. Sean Connery dostal roli Jamese Bonda, protože se pohyboval jako panter.

 

Bližší informace ke vzdělávacímu programu:

Obsah:

Náš tým zhodnotí Vaše výchozí charakteristické rysy a cíle. Najdeme a vyzvedneme v čem jste dobří Vy. Natrénujeme s Vámi řeč těla, mimiku, mluvený projev, nezbytné ovládnutí vlastních pocitů a další potřebné dovednosti.

 

Cíl vzdělávacího programu:

  • Získání vyššího sociálního statusu a schopnosti řídit
  • Posílení sebevědomí plynoucí z nově nabyté praktické zkušenosti
  • Zlepšení vztahů v důsledku znalosti společensky preferovaných modelů vystupování

 

Organizace:

Poskytujeme individuální výuku uzpůsobenou dle konkrétních potřeb a zacílení každého jednotlivce. Základní trénink probíhá v konzultačním centru Akademie Z Ulity na Úvoze, ve středu Brna (MHD 30m). Praktický trénink je spolu s lektorem organizován v Brně (dle zaměření a specifických potřeb klienta). Pomůcky zajišťuje Akademie Z Ulity. Občerstvení zajišťuje Akademie Z Ulity.

Základní trénink: 8 hodin

Základní cena: 6.000,- Kč

 

Další související služby:

konzultace dle osobní potřeby: 1.000,-Kč / hod

 

To mě zajímá ...