Pro firmy

Společnost, která dlouhodobě buduje své postavení bezpodmínečně potřebuje, aby měli její reprezentanti korektní vystupování a byli vždy přiměřeně upraveni. Komunikační dovednosti vašich lidí jsou nezbytné, ale nepřijdou samy. Pomáháme sofistikovaně nastavit firemní kulturu a pravidla komunikace na venek i uvnitř společnosti. Vaši lidé - Vaše vizitka ... Zaměstnavatelé ví, že spokojený zákazník přináší prestiž a finance. Zákazníků si váží a vytváří prostředí pro ideální komunikaci. Zodpovědnost však zůstává na každém z nás. Investice do firmy je tedy rozhodnutím těch nejlepších. Profesionalita a příjemné vystupování se cení. Cílem Akademie osobního rozvoje zulity.cz je pomoc zaměstnavatelům k úspěchu, který si zaslouží. Víme, jak na to.

 

V Akademii Osobního rozvoje Zulity máme připraven vzdělávací program pro firmy a podnikatele:

 

Obsah:

Vzdělávací program je tvořen třemi bloky.

 1. Chování a vystupování vůči kolegům, podřízeným, nadřízeným a zákazníkům
 2. Ovládání vlastních emoci a schopnost ovlivňovat okolí vlastní vůlí
 3. Sestavení vhodného kombinovatelného šatníku a celkové vizáže

Každý je jedinečný, proto lze dosáhnout viditelného výsledku jen individuálním přístupem. 

 • Individuální trénink  6 hodin:  4.800,- Kč
 • Individuální trénink 12 hodin:  7.200,- Kč
 • Individuální trénink 18 hodin: 9.000,- Kč

 

Organizace:

 • Vzdělávací program je připraven pro individuální potřeby zacílené dle potřeb firmy a specifických potřeb každého klienta.
 • Základní trénink probíhá v konzultačním centru Akademie Z Ulity na Úvoze, ve středu Brna (MHD 30m).
 • V případě vašeho zájmu zajistíme ubytování na úrovni.
 • Praktický trénink je spolu s lektorem organizován v Brně.
 • Pomůcky zajišťuje Akademie Z Ulity.
 • Občerstvení zajišťuje Akademie Z Ulity.

 

Cíl vzdělávacího programu:

 • Každý zaměstnanec má být důstojným reprezentantem společnosti pro kterou pracuje. Společnost, která si přeje být na špici ve svém oboru si nemůže dovolit, aby vzhled jejich lidí byl neupravený nebo měli neomalené vystupování.
 • Každá společnost, která si buduje dlouhodobé postavení na trhu, potřebuje firemní kulturu a vnitřní pravidla vzájemného chování a komunikace. Tyto dovednosti však nepřijdou samy od sebe. Vštípit je zaměstnancům je náš úkol.
 • Pokud znají všichni zaměstnanci pravidla, která jsou ve vzájemné komunikaci a chování požadována, vše běží snáze a nedochází ke konfliktům. To platí vně i uvnitř firmy.

 

Stáhněte si náš propagační leták!